BALENÍ FÓLIÍ

Fólie se navíjí do rolí. Role jsou opatřeny štítkem se značením a uloženy nastojato na paletách 1200 mm x 800 mm. Pokud jsou role uloženy v několika vrstvách na sobě, je horní vrstva fixována PP páskou, aby nedošlo k sesunutí rolí. Celá paleta je opatřena příslušnými údaji značení a zafixována průtažnou fólií.  Pokud nelze uložit nastojato, jsou role uloženy na paletě do pyramidy (první vrstva rolí je proti posunutí zajištěna dřevěnými hranolky) a přepáskovány PP páskou. Celá paleta je zafixována průtažnou fólií.
 

EVA fólie

Tloušťka (mm) 1,1 ± 0,2
Šířka (mm) 504 (+0, -2)
Délka (mm) 1504 (+20, -0)
Vnější průměr návinu roličky (mm) 54 ± 2
Hmotnost roličky (g) 540 ± 20

Poznámka: Fólii je možné vyrábět i v jiných předem vzájemně odsouhlasených rozměrech.

Fólie, formátovaná do přířezů dle rozměrové tabulky, se navíjí do roliček. Roličky, opatřené návodem k použití s označením názvu fólie a fixovány po celé šíři návodu potištěnou PP fólií, se ukládají do lepenkových beden. Každá bedna, označená štítkem s údaji dle IKEA, se ukládá na paletu (Loading ledge). Celá manipulační jednotka je fixována ovinutím průtažnou PE fólií.

PET deska
Podložka, na kterou je izolepou nalepen barevný leták, se vkládá do PE pytle opatřeného potiskem recyklačního znaku. Na pytli je nalepena samolepicí etiketa. Pytel je uzavřen tepelným svarem. Podložky se v předepsaném množství ukládají na paletu – zabalí se do vlnité lepenky a fixují se pomocí rohových výztuží, průtažné fólie a PP pásky nebo se balí do kartonu. Kartony se ukládají na paletu a jsou k ní fixovány PP páskou a průtažnou fólií. V některých případech se vkládají podložky do lepenkových beden a balení je doplněno specifickým označením dle určení zákazníka (např. i označení dle cílového místa vykládky). Jiný způsob balení a značení lze dohodnout v rámci kupní smlouvy.