ZKOUŠKY A LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ

Cílem řízení jakosti je, aby každý z výrobků odpovídal požadavkům zákazníka z hlediska vlastností, trvanlivosti, estetiky, snadnosti údržby a platné legislativy.

Jakost výroby je zajištěna pomocí:

 • kontroly a testování vstupních surovin
 • kontroly a testování hotových výrobků
 • materiálového výzkumu a vývoje


Zkoušení

 • Vzhled, provedení a barva
  • Kontroluje se vizuálně, zda fólie a desky odpovídají příslušným článkům podnikových norem (PND) a srovnávacímu vzorku. Odchylka ve vybarvení se hodnotí podle ČSN EN 20105-A02.
 • Rozměry
  • Šířka a případně délka (u přířezů) desek se stanovuje dle vnitropodnikové normy. Tloušťka se měří podle ČSN 64 0181, metoda A .
 • Rovinnost (zvlnění)
  • Podle vnitropodnikové normy.

LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ