FORMÁTOVÁNÍ FÓLIÍ / DESEK NA MÍRU

Desky se formátují na přířezy *) v následujících rozměrech:

Tloušťka (µm) Dovolená odchylka tloušťky
(mm)
Šířka
(mm)
Délka
(mm)
Dovolená odchylka šířky a délky
(mm)
0,7 – 0,9 ± 0,18 160 – 1400 300 – 2500 ± 5 **)
1 – 3 ± 0,20

*) Pokud nejsou desky formátovány na přířezy, jsou navinuty v rolích. Množství desky v roli závisí na tloušťce a šířce navinuté desky.
**) Pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak.

Dle požadavků zákazníků nabízíme formátování fólií a desek na různé rozměry.

Pokud máte zájem o bližší informace, můžete kontaktovat  přímo obchodní oddělení Fatry:
Ing. Ivo Sedláček
Tel.: +420 577 503 447
Mobil: +420 724 405 738
Email: ivo.sedlacek@fatra.cz