Zavřít
    náhled

    Zemědělství

    řibližně 40 % veškeré půdy na Zemi tvoří zemědělská půda.
    Na světě dnes žije 7 miliard lidí a očekává se, že do roku 2050 jejich počet vzroste na 9 miliard. V důsledku toho bude zásobování potravinami důležitější než kdy předtím a zemědělci budou hrát významnou roli při dodávání potravin stále se zvětšujícímu počtu lidí.

    Fólie a desky
    • Krycí fólie