POPIS TECHNOLOGIE EXTRUZE

Technologie vytlačování je jednou z nejproduktivnějších metod zpracování. Materiál je v plastickém stavu protlačován z tlakové komory přes vytlačovací hlavu do volného pro-storu, kde je zafixován tvar a rozměr v kalibračním zařízení, následně je polotovar dále chlazen a odtahován. Vytlačování je kontinuální výrobní metoda, kterou lze dosáhnout tvarových profilů, trubek, pásů, desek, fólií, případně oplášťování nebo povlakování jiných materiálů.

Fólie a desky patří mezi plošné útvary a jejich dělení dle normy je na základě tloušťky. Do tl. 1 mm jsou to fólie a od 1 mm pak desky.
Fólie se vyrábí na ploché štěrbinové hubici, desky pak na ploché štěrbinové hubici s následným žehlením či dezénováním na tříválci.

Výroba fólií a desek vytlačováním a žehlením na třívalci

Jedná se poměrně o rozšířenou výrobu. Základní schema linky je stejné, liší se koncovou částí. Fólie zde mají navíječku, desky pak sekačku – často v kombinaci se stohovacím zařízením /manipulátorem/ – desky jsou formátovány do přířezů. Z měkčích polymerů lze desky rovněž navíjet.
Princip: pás taveniny z hubice VS je ochlazován na tříválci, kde  fólie či deska dostávají konečný vzhled a tloušťku.
Výrobky  dle povrchu válců mohou být hladké nebo jednostranně či oboustranně dezénované a dále s možností perforace a někdy i ionizace.
Tímto způsobem se zpracovává celá řada polymerů : LDPE, HDPE, EVAC, PVC, PP, PS , HPS, ABS, PET, PAD, PC, PMMA .
Tloušťkový interval je u fólií od 0,2 mm do 1 mm, u desek je pak maximální  tloušťka až 12 mm, z polyolefínů až 30 mm, v mimořádných případech  a na zařízeních k tomuto účelu vyvinutých až 50 mm. Desky z polyolefínů tloušťky nad 12 mm se vyrábějí na čtyřválcové stolici slisováním několika pásů, které byly samostatně vytlačeny

Ve Fatře se vytlačováním vyrábějí  hladké desky z LDPE dr.1116, oboustranně dezénovaná fólie z LDPE dr.1231, dále fólie z EVAC dr.2718 a  desky z PETu dr.2734 .

Vytlačování (EXTRUZE) je technologická operace, při které je polymer (polymerní směs s aditivy) roztaven ve vytlačovacím stroji a tavenina plastu je kontinuálně vytlačována přes profilovací zařízení (vytlačovací hlavu) do volného prostoru. Technologie vytlačování slouží k výrobě buď konečných tvarů nebo k výrobě polotovarů.
Podle tvaru konečného výrobku nebo tvaru polotovaru se technologie vytlačování mohou rozdělit do tří základních skupin:

  • výroba trubek a profilů
  • výroba fólií a desek
  • výroba vláken a oplášťování

Pro vytlačování se  využívají hlavně šnekové vytlačovací stroje (extrudery), které však nepracují samostatně, ale jsou součástí výrobních linek, kde ostatní stroje a zařízení zajišťují kalibraci, odtah, dělení popřípadě doplňkovou úpravu tvaru nebo povrchu.
Hlavní částí vytlačovací linky je vytlačovací stroj – tzv. extruder. Skládá se ze šneku a vyhřívaného pouzdra. Do pouzdra vytlačovacího stroje se v přesném poměru nadávkují všechny komponenty plastové směsi, ty jsou pomocí šneku zamíchány – homogenizovány, roztaveny – plastifikovány a dopraveny do ploché vytlačovací hlavy neboli hubice, která vytvaruje tzv. taveninu do formy nekonečného pásu. Ten  je tvarově fixován pomocí tří kalandrovacích válců. kde  fólie či deska dostávají konečný vzhled a tloušťku.
Výrobky  dle povrchu válců mohou být hladké nebo jednostranně či oboustranně dezénované a dále s možností perforace a někdy i ionizace.
Následně je pás zchlazen a následně navíjen nebo formátován na požadovaný rozměr.