Zavřít
    náhled

    Stavebnictví

    Stavebnictví je druhým největším odvětvím využití plastů s 20,1% z celkové evropské poptávky.
    Po výrobě obalů, stavební průmysl je dalším hlavním spotřebitelem plastových výrobků. významný je polyethylen ve výrobě trubek a stavebních fólií.Hlavní výhodou používání plastů ve stavebnictví jsou udržitelnost, inovace, efektivita nákladů, recyklovatelnost a nízké nároky na údržbu.

    Stavebnictví
    • Izolace staveb (izolace vodních nádrží, zpevnění svahů, protiradonová bariéra).
    • Sanace zdiva (fólie pro podřezání zdiva).
    • Výstražné fólie – k označování kabelových tras a jiných vedení ukládaných do zemních výkopů.